Category: Phục hồi dữ liệu

ReiBoot Pro 7.5.6.2 Phần mềm sửa chữa, khôi phục lại IOS 0

ReiBoot Pro 7.5.6.2 Phần mềm sửa chữa, khôi phục lại IOS

ReiBoot Pro là một ứng dụng phục hồi cho điện thoại iOS. Với ứng dụng này, người dùng có thể đặt thiết bị iOS ở chế độ khôi phục và cho phép bạn khắc phục các sự cố và hơn thế nữa. Đó là một thao tác nhấp chuột duy nhất để chế độ phục hồi trở lại chế độ bình thường. Nếu thiết bị iOS của bạn bị khóa, bị đóng băng hoặc nút home của bạn không phản hồi, bạn có thể khôi phục thiết bị về trạng thái hoạt động.