Category: Diệt virus

Norton 360 2020 v22.20.2.57 Phần mềm bảo mật máy tính 0

Norton 360 2020 v22.20.2.57 Phần mềm bảo mật máy tính

Norton 360 là công cụ đa tính năng bao gồm bảo mật hệ thống, nhận diện và ngăn ngừa các loại phần mềm lừa đảo, sao lưu dữ liệu và tối ưu toàn bộ chức năng của hệ điều hành. Ứng dụng này sử dụng công nghệ bảo vệ nhiều lớp ngăn chặn triệt để các loại virus, gián điệp, phần tử dộc hại.